Filipino Tagalog

TFT Trauma Relief Technique

The TFT trauma relief technique ay magkaiba. Oo, mukhang kataka-taka tsaka para bang masyadong madaling gawin. Pero, 30(tatlungput0t) na taon na pinatunay mula sa libong tao sa buong mundo at pinakita ng rebolusyonista na nakatulong sa mga tao na sumikat ang kanilang damdamin at katahimikan nang isip.

Madalin naman subokan: Ito ang instruction na nakasulat, written instructions, click here.

Sa panood  nang video demonstration nang technique (palatak dito)click here.

Kung walang maginhawa, or kaunting lang ang ginhawa pagkatapos mong gawin ang TFT trauma relief technique, gawin mo ang “collarbone breathing” technique—ito ang instruction na nasasulat, for written instructions click here at for video demonstration, click here. Tapos, gawin mo uli ang TFT trauma technique. Kung wala parin, pwede kang magtanong dito sa blog. Sasagutin ka namin as soon as possible. Kung gusto mo nang listahan nang TFT practitioners para sa consultation, click here. Yuong mayroong designation “TFT-VT” o “TFT-Adv” pwedeng gawin sa telepono.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *